Info Line

Termeni si conditii

1. GENERALITĂȚI ȘI DEFINIȚII

EUROMETRIC SRL este societate cu capital privat român, cu sediul social în Alba Iulia, b-dul Republicii nr. 70, bl. 114, ap. 11, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J01/337/2001, Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) RO14151399, capital social 200 lei. Accesul în cadrul website-ului și utilizarea acestuia se fac numai cu respectarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Utilizarea website-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator și realizarea de achiziții de produse oferite pe acest website presupun implicit acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele ce decurg din aceasta (denumită „Utilizarea”).

„Vânzător”–EUROMETRIC SRL denumită în continuare vânzător;

„Cumpărător”–orice persoană juridică sau o persoană fizică autorizată sau o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, entitate reglementată de prevederile OUG nr. 44/2008, și care efectuează o comandă;

„SITE”, „website” sau „pagină de internet” este domeniul www.eurometric.ro și toate subdomeniile acestuia.

„Comandă”– un document electronic ce reprezintă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului www.eurometric.ro, intenția sa de a achiziționa bunuri prezentate pe site;

„Confirmarea plasării comenzii”– se realizează în momentul în care utilizatorul salvează comanda și primește un număr de comandă;

„Confirmarea comenzii”– reprezintă formularul, trimis de un operator EUROMETRIC, în care sunt cuprinse produsele comandate de către client. Comunicarea confirmării comenzii se face printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail utilizată la înregistrarea pe site;

„Bunuri”– orice produs care urmează a fi furnizat Cumpărătorului de către Vânzător, ca urmare a contractului încheiat;

„Livrare”– semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau delegat EUROMETRIC și/sau firma transportatoare.

„Contract”– reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului și/sau contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător, acolo unde acesta există, anterior autorizării de a efectua comenzi online.

Se recomandă citirea acestor termeni și condiții înainte de a utiliza www.eurometric.ro.

2. COMANDĂ

2.1. EUROMETRIC se obligă să livreze Cumpărătorului produsele care fac obiectul ofertei comerciale, în conformitate cu responsabilitățile asumate prin acceptarea comenzii. Cumpărătorul se obligă să preia, să recepționeze și să achite contravaloarea produselor comandate către EUROMETRIC, în conformitate cu prezenții termeni și condiții. Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.eurometric.ro beneficiază de garanția legala de conformitate.

2.2. EUROMETRIC poate modifica acești termeni și condiții, fără o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare din momentul publicării pe website și se aplica doar comenzilor plasate după publicarea modificărilor. Accesarea acestui website indică acceptul utilizatorului în ceea ce privește termenii și condițiile.

Prin efectuarea unei comenzi se confirmă că:

(i) cumpărătorul este o persoană juridică,

 sau

(ii) cumpărătorul este o persoană fizică autorizată, o întreprindere individuală sau o întreprindere familială, așa cum sunt aceste entități reglementate de prevederile OUG nr. 44/2008.

2.3. Orice comandă făcută prin acest website va fi supusă acestor termeni și condiții.

2.4. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.5. Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în coșul de cumpărături, selectarea metodei de plată, a adresei de livrare și, acolo unde se dorește, a metodei de livrare. Adăugarea unui bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

2.6. După lansarea și confirmarea detaliilor comenzii, EUROMETRIC va trimite un formular în care sunt cuprinse produsele comandate de către utilizator.

Comunicarea confirmării comenzii se face printr-un mesaj trimis de către operatorul EUROMETRIC pe adresa de e-mail utilizată de Cumpărător la înregistrarea pe site.

2.7. Finalizarea comenzii de către EUROMETRIC va avea loc la livrarea/ridicarea produselor comandate.

2.8. Orice comandă va fi livrată în limita stocului disponibil.

2.9. Imaginile publicate pe site au titlu informativ, iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate  (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.), acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

2.10. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- realizarea a mai mult de doua încercări de livrări consecutive, eșuate din vina Cumpărătorului;

- între data comenzii și data recepției bunurilor, Cumpărătorul intră în incapacitate de plată.

2.11. Prin accesarea acestui site Cumpărătorul este de acord cu colectarea, stocarea, analizarea și procesarea automată de către EUROMETRIC a informațiilor referitoare la comportamentul de utilizator, în special a celor generate de cookie-uri.

3. LIVRARE

3.1. Această pagină a website-ului este destinată exclusiv comenzilor online către clienți persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, exclusiv la adrese de pe teritoriul României. Preluarea produselor de către Cumpărător se face doar de persoane special delegate pentru aceasta, având obligația de a se legitima cu un act de identitate.

3.2. Livrarea se face doar pe teritoriul României, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

3.3. Prețurile afișate pe site NU conțin costurile de livrare. Acestea vor fi comunicate Cumpărătorului în momentul confirmării comenzii.

3.4. În cazul în care un bun comandat de către cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a comenzii.

3.5. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat în momentul în care clientul intră în posesia mărfii. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

3.6. EUROMETRIC își rezervă dreptul de a nu mai procesa comenzile venite din partea clienților pentru care s-au înregistrat refuzuri nejustificate constante și repetate de preluare a comenzilor lansate de pe un cont de client, fără o notificare prealabilă. Pentru motive justificate, EUROMETRIC își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel EUROMETRIC. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Serviciului Vânzări, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor enumerate.

3.7. EUROMETRIC livrează bunurile comandate doar în zilele lucrătoare. Comenzile ce sunt plasate în zilele de sărbătoare legală și/sau sâmbăta și duminica vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare. Termenul de livrare al comenzii se comunica Cumpărătorului prin intermediul confirmării de comanda transmise după plasarea comenzii.        

3.8. Clientul are obligația să verifice integritatea și numărul coletelor în prezența curierului și să formuleze orice reclamație cu referință la AWB prin întocmirea unui proces verbal de constatare cu reprezentantul curierului. Reclamațiile referitoare la integritatea expedierii sau orice problemă care ar putea fi imputată curierului și formulată după livrare nu mai pot fi luate în considerare și vor fi considerate nule. EUROMETRIC nu poate fi făcută răspunzătoare în cazul în care mărfurile vor fi livrate cu întârziere din vina curierului.

3.9. Livrarea prin curierul indicat de client se face pe baza comenzii acestuia către curier și se încadrează în condiția EXW (conform INCOTERMS 2010). În această situație plata curierului este suportată de către client.

4. PLATA

4.1. EUROMETRIC pune la dispoziție următoarele metode de plată: ordin de plată, sau plată ramburs.

4.2. Prețul plătit de Cumpărător este prețul afișat pe acest website în momentul în care EUROMETRIC primește comanda.

4.3. Toate prețurile sunt afișate în LEI fără TVA. Taxele de livrare, respectiv TVA-ul vor fi indicate la plasarea finală a comenzii.

5. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

5.1. Proprietatea asupra bunurilor este transferată Cumpărătorului la achitarea integrală a contravalorii comenzii.

6. RETUR

6.1. Returnarea produselor se poate face într-una din următoarele situații:

       6.1.1. Produsul nu este conform specificațiilor sau prezintă vicii ascunse, situație in care EUROMETRIC va înlocui produsul sau va rambursa integral contravaloarea mărfii.

       6.1.2. Cumpărătorul a comandat greșit produsele, caz în care returul este permis în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii bunurilor, în ambalajul original și cu etichetele de identificare nedeteriorate, respectiv cu documentele care au însoțit livrarea.

6.2. Condiții de retur:

       6.2.1 Returul se poate face doar în baza completării „formularului de retur” ce se poate solicita Serviciului Vânzări sau se poate descărca de pe site.

       6.2.2 Returul se poate face doar în ambalajul original și cu etichetele de identificare nedeteriorate, respectiv cu documentele care au însoțit livrarea.

6.3. Costul de retur:

       6.3.1. Pentru situația prevăzută la 6.1.1 costurile generate de returnarea produselor sunt suportate de EUROMETRIC.

       6.3.2. Pentru situația prevăzută la 6.1.2 costurile generate de returnarea produselor sunt suportate de către cumpărător, în cuantum de 10% din valoarea mărfii returnate plus valoarea transportului.

6.4. Returnarea produselor se face prin trimiterea produselor la depozitul EUROMETRIC;

6.5. Înlocuirea produselor și/sau rambursarea contravalorii:

       6.5.1. Formularul de retur este documentul în baza căruia se facilitează returul de marfa și/sau rambursarea banilor.

       6.5.2. Schimbul de produse se face în măsura stocului disponibil și este procesat într-un termen de 3 zile lucrătoare.

       6.5.3. Rambursarea valorii produselor returnate din care se vor scădea costurile generate de returnare, unde este cazul, va fi efectuată în cel mult 10 zile calendaristice de la data efectuării returului.

       6.5.4. Clienții care au achitat comanda cu numerar pot alege ca modalitate de returnare a contravalorii produsului viramentul bancar, în baza unui cont furnizat pe formularul de retur.

7. GARANȚII

7.1. Produsele pentru care legislația în vigoare prevede existența unor certificate de garanție vor fi însoțite de un astfel de document emis de către producător.

7.2. Condițiile speciale de acordare a garanției sunt definite de certificatul de garanție.

7.3. Termenul de garanție curge de la data emiterii facturii de către EUROMETRIC.

7.4. Eventualele defecțiuni și repararea acestora se vor constata și repara doar în baza certificatului de garanție și a facturii fiscale, eliberate la data achiziționării produsului, prezentate în original.

8. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

8.1. EUROMETRIC nu are față de Cumpărător nicio obligație privind orice pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fără limitare la pierderi de profit, clienți, vânzări, oportunități sau prejudicii de imagine), costuri, cheltuieli sau alte revendicări pentru orice fel de compensații indirecte (provocate în orice mod) care rezultă din sau în legătură cu achiziționarea de bunuri de la EUROMETRIC sau altfel, în baza acestor termeni.

9. SECURITATEA DATELOR

9.1. EUROMETRIC va colecta, procesa și/sau utiliza informații cu caracter personal în scopul administrării și îndeplinirii prezenților termeni și condiții, precum și pentru promoții, activități de sondare a pieței și a opiniei partenerilor.

9.2. Accesul la datele personale va fi limitat la angajații autorizați după cum este necesar în scopurile identificate la punctul 9.1., precum și securitatea și întreținerea IT. EUROMETRIC utilizează măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor personale și efectuează revizii și îmbunatățiri regulate ale acestor măsuri după cum este necesar pentru a reflecta evoluția legilor și/sau îmbunătățirile în tehnologia disponibilă.

9.3. Persoanele vizate au dreptul de a accesa și de a revizui datele personale și de a solicita corectarea, modificarea, ștergerea sau blocarea datelor personale.

9.4. Orice întrebări suplimentare și/sau intenții de a

       (i) accesa sau vedea datele personale,

       (ii) face o solicitare privind datele personale sau

       (iii) retrage consimțământul, vor fi direcționate către EUROMETRIC SRL persoană juridică, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Republicii nr. 70, bl. 114, ap. 11 sau le puteți solicita prin formularul de pe site-ul www.eurometric.ro.

10. DREPTURI DE AUTOR

10.1. Întregul conținut al website-ului: poze, texte, logo-uri și alte date, numite generic „conținut”, sunt și rămân proprietatea EUROMETRIC sau, după caz, a furnizorilor sau producătorilor produselor oferite prin intermediul website-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 129/1992 privind modelele și desenele industriale, republicată.

10.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de EUROMETRIC; includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al EUROMETRIC asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al EUROMETRIC.

10.3 Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Termenii și Condițiile din prezentul document vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legislația din România și orice litigii vor fi soluționate exclusiv de instanțele române competente, de la sediul Vanzatorului.